1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS EL RGPD

F. VIDAL, SA, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis en paper o suport informàtic, s'inclouen als fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de F. VIDAL, SA

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'exercici de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de F. VIDAL, SA

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

F. VIDAL, SA adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de les mateixes.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a l'esmentat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets el pot fer el propi usuari a través de correu electrònic a: info@mobiliario-de-oficina-online.com oa l'adreça: Av. Comte de Llobregat, 4 - CP 08760 MARTORELL- SPAIN.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a F. VIDAL, SA

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

A F. VIDAL, SA, tractarem les teves dades personals demanades a través del Lloc Web info@mobiliario-de-oficina-online.com, amb les següents finalitats:

  • 1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d'info@mobiliario-de-oficina-online.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  • 2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats a info@mobiliario-de-oficina-online.com.
  • 3. Remetre butlletins ( newsletters ), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat d'info@mobiliario-de-oficina-online.com i del sector.

Et recordem que et pots oposar a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.

Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i no sol·liciteu la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

3. LEGITIMACIÓ

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen:

  • 1. La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de F. VIDAL, SA, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  • 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició aquesta política de privadesa, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

4. DESTINATARIS

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a F. VIDAL, SA, excepte obligació legal.

Com a possibles encarregats del seu tractament (havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives d'aplicació en matèria de protecció de dades en el moment de la seva contractació), tenim contractats els següents proveïdors de béns i serveis necessaris per al bon funcionament de la nostra empresa: Empreses de logística i transport, empreses de màrqueting digital, serveis bancaris i els fabricants i proveïdors dels nostres productes.

5. DADES RECOPILADES PER USUARIS DELS SERVEIS

En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d'allotjament compartit, F. VIDAL, SA no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari del RGPD.

6. RETENCIÓ DE DADES EN CONFORMITAT A LA LSSI

F. VIDAL, SA informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar lorigen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi .

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

7. DRETS PROPIETAT INTEL·LECTUAL info@mobiliario-de-oficina-online.com

F. VIDAL, SA és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, know how " i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web info@mobiliario-de-oficina-online.com i els serveis oferts en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada .

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web info@mobiliario-de-oficina-online.com sense el consentiment previ i per escrit.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL PROGRAMARI

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per F. VIDAL, SA, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

F. VIDAL, SA disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per part de F. VIDAL, SA, quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de F. VIDAL, SA, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS ALLOTJATS

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per F. VIDAL, SA i, en particular:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de F. VIDAL, SA, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • Els cracs , números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de les mateixes.
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals amb referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

/p>

L'usuari és responsable respecte a les lleis i els reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet .

L'usuari indemnitzarà F. VIDAL, SA per les despeses que generés la imputació de F. VIDAL, SA en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

10. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ ALLOTJADA

F. VIDAL, SA realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup , no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per F. VIDAL, SA, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l' usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a F. VIDAL, SA

11. COMUNICACIONS COMERCIALS

En aplicació de la LSSI. F. VIDAL, SA no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d'usuaris amb què hi hagi una relació contractual prèvia, F. VIDAL, SA sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de F. VIDAL, SA que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar-ne la identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client.

Nou registre de compte