F. VIDAL, S.A., amb CIF/NIF núm.: A08364333 i direcció a: Av. Comte de Llobregat, 4 - C.P. 08760 MARTORELL- SPAIN, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines web de: mobiliari-de-oficina-online.com.

Que F. VIDAL, S.A. consta inscrita al Registre Mercantil de Registre Mercantil de Barcelona - 32 actes a BORME publicats.

Amb els límits establerts a la llei, F. VIDAL, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les vostres pàgines web. Els continguts i informació no vinculen F. VIDAL, S.A. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines dInternet de F. VIDAL, S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que F. VIDAL, S.A. no podeu controlar. Per tant, F. VIDAL, S.A. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de F. VIDAL, S.A. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de F. VIDAL, S.A.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que F. VIDAL, S.A. ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades us informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de F. VIDAL, S.A. per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web.

Us informem també que tindreu la possibilitat en tot moment d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: info@mobiliario-de-oficina-online .com oa l'adreça: Av. Comte de Llobregat, 4 - C.P. 08760 MARTORELL- SPAIN

Nou registre de compte